Die akademischen Veranstaltungen im Jahr 2015

1- Aydın, Yıldız: Bir Yabancı Gözüyle Tekirdağ: Kelemen Mikes´in Türkiye Mektupları.- Uluslarası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu, 26-27 Mart 2015, Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ 2015.

2- Aydın, Yıldız: Selbstzerstörung als Ausdruck verhinderter Autonomie in Klaus Poches "Atemnot".- Internationaler Kongress für Literatur, Sprache und Übersetzung liLETRAd, 07.-08. Juli 2015, Universität Sevilla/Spanien.

3- Aydın, Yıldız: Erasmus-Austauschprogramm für Lehrpersonen: Rheinisch-Westfaelisch-Technische Universitat Aachen, Sprachenzentrum der Phiolosophischen Fakultat.

4- Aydın, Yıldız, (2015): "Christa Wolfs Medea. Stimmen: Hoffnung auf Versöhnung der Kulturen", In: Metin Toprak/ Ali Osman Öztürk (Hg.): Migration und Kulturelle Diversitaet, Tagungsbeitraege des XII. Internationalen Türkischen Germanistik Kongresses, Bd. I, Literatur- und Übersetzungswissenschaft, Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang, s. 37-45.

5- Aydın, Yıldız, (2015): "Über die Symbolik des Hahns in Theodor Fontanes "Der Stechlin", In: Ahmet Sarı, Cemile Akyıldız Ercan, Fatma Öztürk Dağabakan, Dursun Balkaya, Zennube Şahin Yılmaz, Nalan Saka: Festschrift für Prof. Dr. Yılmaz Özbek Armağan Kitabı., Konya: Çizgi, s. 225-232.

6- Bazarkaya, O.K." Werkgeschichte ohne Werk: Orhan Pamuks Schnee aus dekonstruktiver Perspektive". In: Humanitas. International Journal of Social Sciences. Namık Kemal Üniversitesi, 2015/5. 49-64.

7- Bazarkaya, O.K. "Bilderspiele. Sabahattin Alis Kürk Mantolu Madonna als Hypertext von Leopold von Sacher-Masochs Venus im Pelz". In: DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 2015/1. 42-56.

8- Bazarkaya, O.K. "Schein, Sein und Hochstapelei. Zur Faktualität fiktionaler Hochstaplerliteratur". In: Germanistik zwischen Tradition und Innovation. XIII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik. Abstract. Tongji University, 2015.

9- Bazarkaya, O.K. "Ärgernis“ und „moderner Klassiker". Zur Autorenrolle Wolfgang Koeppens in der Literatur nach 1945. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2015.

10- Maden, S. S., & Göçerler, H. (2015, Haziran). KPSS Almanca Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Hazırlık Materyallerine Eleştirel Bir Bakış. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 113-124.

11- Yücel, M. S., Göçerler, H., & Demir, M. (2015). Interkulturelles Lernen durch den Whiteboard-Einsatz als Zusatzmaterial. Humanitas. Sayı: 5, Tekirdağ, S. 227-242. DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.87567 

12- Asutay, H.;Atik, O.;Demir, M.; Öğretmen, S.;Göçerler, H. (2015): “Değişen Gençlik Kültürleri İle Ortaya Çıkan Yeni Okuma Türleri”, The Seventh International Congress of Educational Research "Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Values & Innovation" (VII. Eğitim Araştırmaları Kongresi) 28 - 31 Mayıs 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

13- Göçerler, H. (17-19 September, 2015). Effective Use of Smart Board and Smart Phones With Regards to Reading . 10. International Balkan Congress on Education and Science "EDUCATION AND GLOBALIZATION". Ohrid-Macedonian: Faculty of Pedagogy "St. Kliment Ohridski".

14- H.Asutay, O.Atik, M.Demir, S.Öğretmen, H.Göçerler (17-19 September, 2015). ADJUSTMENT OF LITERARY TEXTS INTO COURSES THROUGH NEW MEDIAS. 10. International Balkan Congress on Education and Science "EDUCATION AND GLOBALIZATION". Ohrid-Macedonian: Faculty of Pedagogy "St. Kliment Ohridski".

15- Göçerler, H., & Asutay, H. (2015). Yazınsal Bir Ürün Olarak Sesli Kitapların Okuma Derslerindeki Etkililiği ve Kullanılabilirliği. Trakya Üniversitesi, & Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (Dü.), ULEAD 2015 Annual Congress 5. International Conference on Research in Education-ICRE (8-10 October) içinde (s. 81). Edirne: Nobel Akademik Yayıncılık.

16- Tekin, Ö.; Bağ, Ş.; Göçerler, H.; Demir, M.;Alt, Ö.; Kayalar, F. & Özen, N. N. (2015). "Yabancı Dıl Almanca Hazırlık Sınıflarında Bir Multi Media Aracı Olarak Akıllı Tahtaların Kullanımı ve Karşılaştırılması". Namık Kemal Üniversitesi BAP Birimi, Tekirdağ. NKUBAP.00.10.AR.14.13 

17- ATİK,Oktay (2015). "The Youth Cultures in terms of Literature Education", 10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization” September 17-19, 2015. University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, Macedonia.

18- Şadiye DEMİR; Meryem DEMİR (2015). “The relationship between time of learning and student motivation” The Seventh International Congress of Educational Research "Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Values & Innovation" (VII. Eğitim Araştırmaları Kongresi) 28 - 31 May 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

19- Meryem DEMİR; Şadiye DEMİR (2015). “The relationship between time of learning, student and teacher motivation” 10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization” September 17-19, 2015. University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, Macedonia.

20- Nüzket Özen, N. (2015). Sağlık Bakanlığına Bağlı Bir Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarına Verilen Hizmet İçi Eğitim Programının Yetişkin Eğitimi Bünyesinde Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. ULEAD 2015 Annual Congress 5. International Conference on Research in Education-ICRE (8-10 October) içinde (s. 171). Edirne. Nobel Akademik Yayıncılık.

21- Nüzket Özen, N. (2015). "Alamancı Rukiye'den Hip Hop'çu Roxy'ye. “Leyla’nın Evi” Romanının Kültürel Öğeler Ve Yabancılık Kavramları Bağlamında Analizi". Dilbilim ve Edebiyat Biliminde Temel Kuramsal Sorunlar ve Yeni Eğilimler Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi. Ankara.

22- Yıldız Aydın: Selbstzerstörung als Ausdruck verhinderter Autonomie in Klaus Poches Atemnot , Revista academica liLETRAd, Sevilla,  ISSN 2444-7539, No: 1, 2015, págs. 473-482