Die akademischen Veranstaltungen im Jahr 2016

Makale, Bildiri, Kitap, Kitap Bölümü

1- Aydın, Y. (2016). Bir Yabancı Gözüyle Tekirdağ: Kelemen Mikes'in Türkiye Mektupları. Rodosto'dan Süleymanpaşa'ya Tekirdağ: Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu Bildirileri 26-27 Mart 2015 Namık Kemal Üniversitesi (s. 437-448). Tekirdağ: Kitabevi.

2- Asutay, H., Atik, O., Demir, M., Öğretmen, S., & Göçerler, H. (2016). The New Reading Types Occurring As a Result of Changing Youth Cultures. The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE), 7(1), 28-39.

3- Tekin, Ö., & Göçerler, H. (2016). Akıllı Tahtaların Almanca Hazırlık Sınıflarında Kelime Öğrenimine Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma Örneği. International Journal of Human Sciences, 13(1), 2040-2067. doi:10.14687/ijhs.v13i1.3761

4- Aydın, Y. (2016). Adalbert Stifter’in Der Hochwald Adlı Yapıtında İzleksel Öğeler: Doğa ve Orman. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 47-56. http://dx.doi.org/10.20304/husbd.37867

5- Bazarkaya, O. K., & Öğretmen, S. (2016). System Goldach:Über Kommunikation und Schein in Gottfried Kellers Kleider machen Leute. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 57-72. http://dx.doi.org/10.20304/husbd.14053

6- Tekin, Ö. (2016). Das ‚Unheimliche’ bei Sigmund Freud als Synthese aus Literatur- und Psychoanalyse. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 439-456. http://dx.doi.org/10.20304/husbd.21975

7- Göçerler, H. (2016). Alis v.s. Aliens Adlı Eserde Anadolu Özlemi,Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7),Yayın Değerlendirme, 529-531. http://dx.doi.org/10.20304/husbd.75946

8- ATİK O., Fatih Akın Sinemasında Almanya´daki Azınlık Gençlerinin Dilsel Davranışlarına Dair Bir İnceleme, 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Edirne (04.05.2016-07.05.2016).
 
9- ATİK O., ASUTAY H., Fatih Akın Sineması ve "Öteki" Gençlik Üzerine Bir Değerlendirme, 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Edirne (04.05.2016-07.05.2016).
 
10- Yıldız Aydın: Klaus Poche’nin Atemnot  isimli yapıtında otoriter eğitim sorunsalı.- 1. Uluslar arası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi “Barış Kültürü İçin Çocuk ve Gençlik Edebiyatı”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi/ Edirne, 04-07 Mayıs 2016.
 

11- Asutay, H., Atik, O., Demir, M., Öğretmen, S., & Göçerler, H. (2015). Die mit den sich verändernden Jugendkulturen entstandenen neuen Lesearten. In: S. Boycheva, & A. Dimitrova, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen; Jahrbuch der Fakultät Humanwissenschaften (Cilt XXVI A, s. 225-255). Shumen: University of Shumen.

12- Seyhan Y. M., ATİK O., ÖĞRETMEN S., Annual of konstantin Preslavsky University of Shumen; Jahrbuch der Fakultät für Humanwissenschaften der Universität Schumen, Band XXVI A, Bölüm: Einfluss der sozialen Medien auf die Interkulturalität, Yayın Yeri: University of Shumen, Editör: Boycheva, Snezha / Dimitrova, Antoaneta, 2015.

13- Aydın, Y. (2016). Klaus Poche'nın "Atemnot" Yapıtında Göç Acısı. Turkish Migration Conference. University of Vienna, Austria 12-15 July 2016 . Viyana.

14- Çoraklı, Ş. (2016). Türkiye Sınırları Dışında Türkiye Kökenli Yazarlar Tarafından Almanya'da Oluşturulan Edebiyatın Adlandırılması. Turkish Migration Conference Abstracts Book. University of Vienna, Austria 12-15 July 2016 . Viyana.

15- Çoraklı, Ş. (2016). Getto'da Bir Çocuk: Jurek Becker'in "Jacob der Lügner" Adlı Romanı. 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Edirne (04.05.2016-07.05.2016).

16- Nüzket Özen, Neriman (2016): "Öteki"nin Temsili Alev Saçlı Çocuk: "Normal Çocuk" Kavramının Yeniden Kodlanması. 1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Edirne. 04-07 Mayıs 2016

17- Nüzket Özen, Neriman (2016): Çeviribilimin Paradigmaları II. Mehmet Tahir Öncü (Ed.) Toplumsal Bir Olgu Olarak Çeviri: Çeviribilimde Sosyolojik Yaklaşımlar içinde kitap bölümü çevirisi. (s.159-170). İstanbul: Hiperlink. ISBN 978-605-9143-28-8.

18- TEKİN Ö., GÖÇERLER H. (2016). Akıllı Tahtaların Almanca Kelime Öğrenimine Katkısı - Deneysel Bir Çalışma Örneği. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi. (Özet Bildiri). Muğla (29.09.2016-02.10.2016).

19- SEYHAN YÜCEL M., GÖÇERLER H. (2016). Almanca Öğretmenlik Alanbilgisi Sınavı ve Almanca Bölümleri. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi. (Tam Metin Bildiri). Muğla (29.09.2016-02.10.2016).

20- Keser, M. (2016). Interkulturelle Begegnungen in YokoTawadas ‘Talisman’. Grenzenlosigkeit. Transkulturalität und kreative Schreibweisen in der deutschsprachigen Literatur – Internationale Tagung des Germanistischen Instituts der Universität Pécs am 20-23 April.

21- AYDIN, Y., (2016). Franz Grillparzer´in Gezi Günlüğünde İstanbul İmgesi, VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi Konya (12.10.2016-14.10.2016).

22- Keser, M. (2016). Kültürler Arasılık'tan 'transkültür'e. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 13-15 Ekim 2016, Fırat Üniversitesi, Elazığ. 

23- Çoraklı, Ş.; Göçerler, H.; Kurt, H.; Topaloğlu, Y.; Demirkır, F. İ.; Karagöz, C.; Atik, O. (2016). "Yabancı Dil Almanca Hazırlık Sınıflarında Akıllı Tahtaların Öğrenci Motivasyonu, Öğrenme Stilleri ve Medya Kullanım Becerilerine Olası Etkileri". Namık Kemal Üniversitesi BAP Birimi, Tekirdağ. NKUBAP.00.01.AY.16.070 

24- Aydın, Y. (2016). Reflexionen über Entfremdungserscheinungen in Christa Wolfs "Medea. Stimmen". Frankfurt am Main: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften.

25- Göçerler, H., & Çoraklı, Ş. (2016). Yabancı Dil Öğrencilerinin Motivasyonu, Öğrenme Stilleri ve Medya Kullanım Becerileri Üzerine Akıllı Tahtaların Etkileri. Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (Sözlü Bildiri).

26- Göçerler, H., & Asutay, H. (2016). Yazınsal Bir Ürün Olarak Sesli Kitapların Okuma Derslerindeki Etkililiği Ve Kullanılabilirliği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 151-167.

27- AYDIN, Y. (2016, Aralık 25). Doğu Alman Yazınında Göç ve Sürgün. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 57, s. 27-32.

28- AYDIN, Y. (2016). Güngör Dilmen'in Kurban ve Christa Wolf'un Medea. Stimmen Yapıtlarında Çocukların Kurban Edilmesi Sorunsalı Üzerine. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), s. 1493-1500.

Panel, Seminer

1- Aydın, Yıldız: Adalbert Stifter’in Hochwald adlı Yapıtında Doğa Tasvirlerinde Orman İmgesinin Yeri.- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Panel Dizisi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü “Alman Edebiyatında, Dil, Toplum, Şiir, İmge ve Modernleşme Olgusuna Yaklaşımlar”/ 16 Mart 2016, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van,  Davetli Konuşmacı.

2- Aydın, Yıldız: Die Literaturdebatten nach der Wende (Berlin Duvarının Yıkılışından sonra Edebi Tartışmalar).- Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Semineri/ 5 Nisan 2016, Atatürk Üniversitesi Erzurum, Davetli Konuşmacı.

3- Aydın, Yıldız: Franz Grillparzer’in Medea’sında Yabancı ve Sürgün Edilen Kadın Sorunsalı.- Avusturya Edebiyatı – Türk Edebiyatı Buluşmaları: Gender Okuma Grubu/ 14 Nisan 2016, Avusturya Kütüphanesi İstanbul, Davetli Konuşmacı.