2015


Asutay, Hikmet / Atik, Oktay / Demir, Meryem / Öğretmen, Semra / Göçerler, Harun (2015) Değişen Gençlik Kültürleri İle Ortaya Çıkan Yeni Okuma Türleri. The Seventh International Congress of Educational Research "Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Values & Innovation" [VII. Eğitim Araştırmaları Kongresi], Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 28.-31.05.2015.

Asutay, Hikmet / Atik, Oktay / Demir, Meryem / Öğretmen, Semra / Göçerler, Harun (2015) Adjustment of Literary Texts Into Courses Through New Medias. 10. International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization", Ohrid-Macedonian, Faculty of Pedagogy "St. Kliment Ohridski", 17.-19.09.2015.

Asutay, Hikmet / Atik, Oktay / Demir, Meryem / Öğretmen, Semra / Göçerler, Harun (2015) Die mit den sich verändernden Jugendkulturen entstandenen neuen Lesearten. In: Boycheva, Snezha / Dimitrova, Antoaneta (eds.) Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen; Jahrbuch der Fakultät Humanwissenschaften, Cilt XXVI A. Shumen: University of Shumen, 225-255.

Atik, Oktay (2015) The Youth Cultures In Terms of Literature Education. 10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization”, University ‘Ss. Cyril and Methodius‘, Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski”, Skopje / Macedonia, 17.-19.09.2015.

Aydın, Yıldız (2015) Bir Yabancı Gözüyle Tekirdağ: Kelemen Mikes´in Türkiye Mektupları. Uluslarası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, 26.-27.03.2015.

Aydın, Yıldız (2015) Selbstzerstörung als Ausdruck verhinderter Autonomie in Klaus Poches "Atemnot". Internationaler Kongress für Literatur, Sprache und Übersetzung (liLETRAd), Universität Sevilla, Spanien, 07.-08.07.2015.

Aydın, Yıldız (2015) Selbstzerstörung als Ausdruck verhinderter Autonomie in Klaus Poches Atemnot. In: Revista academica liLETRAd, Sevilla, 1, 473-482.

Aydın, Yıldız (2015) Über die Symbolik des Hahns in Theodor Fontanes "Der Stechlin". In: Sarı, Ahmet / Akyıldız Ercan, Cemile / Öztürk Dağabakan, Fatma / Balkaya, Dursun / Şahin Yılmaz, Zennube / Saka, Nalan (eds.) Festschrift für Prof. Dr. Yılmaz Özbek [Armağan Kitabı], Konya: Çizgi, 225-232.

Aydın, Yıldız, (2015) Christa Wolfs “Medea. Stimmen“: Hoffnung auf Versöhnung der Kulturen, In: Toprak, Metin / Öztürk, Ali Osman (eds.): Migration und Kulturelle Diversitaet, Tagungsbeitraege des XII. Internationalen Türkischen Germanistik Kongresses, Bd. I, Literatur- und Übersetzungswissenschaft, Frankfurt am Main: Peter Lang, 37-45.

Bazarkaya, Onur K. (2015) „Ärgernis“ und „moderner Klassiker". Zur Autorenrolle Wolfgang Koeppens in der Literatur nach 1945. Frankfurt a. M.: Peter Lang.

Bazarkaya, Onur K. (2015) Bilderspiele. Sabahattin Alis „Kürk Mantolu Madonna“ als Hypertext von Leopold von Sacher-Masochs „Venus im Pelz“. In: DİYALOG – Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 1, 42-56.

Bazarkaya, Onur K. (2015) Schein, Sein und Hochstapelei. Zur Faktualität fiktionaler Hochstaplerliteratur. In: Germanistik zwischen Tradition und Innovation, XIII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik [Abstract], Tongji University.

Bazarkaya, Onur K. (2015) Werkgeschichte ohne Werk: Orhan Pamuks „Schnee“ aus dekonstruktiver Perspektive. In: Humanitas – International Journal of Social Sciences, 5, 49-64.

Demir, Meryem / Demir, Şadiye (2015) The Relationship Between Time of Learning, Student and Teacher Motivation. 10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization”, University ‘Ss. Cyril and Methodius‘, Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski”, Skopje/ Macedonia, 17.-19.09.2015.

Demir, Şadiye / Demir, Meryem (2015) The Relationship Between Time of Learning and Student Motivation. The Seventh International Congress of Educational Research "Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Values & Innovation" [VII. Eğitim Araştırmaları Kongresi], Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 28.-31.05.2015.

Göçerler, Harun (2015) Effective Use of Smart Board and Smart Phones With Regards to Reading . 10. International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization", Ohrid-Macedonian, Faculty of Pedagogy "St. Kliment Ohridski", 17.-19.09.2015.

Göçerler, Harun / Asutay, Hikmet (2015) Yazınsal Bir Ürün Olarak Sesli Kitapların Okuma Derslerindeki Etkililiği ve Kullanılabilirliği. In: Trakya Üniversitesi / Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, ULEAD 2015 Annual Congress, 5. International Conference on Research in Education (ICRE) (8.-10.October), Edirne: Nobel Akademik Yayıncılık, 81.

Maden Sakarya, Sevinç / Göçerler, Harun (2015) KPSS Almanca Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Hazırlık Materyallerine Eleştirel Bir Bakış. In: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17/1, 113-124.

Nüzket Özen, Neriman (2015) “Alamancı Rukiye“'den “Hip Hop'çu Roxy“'ye. “Leyla’nın Evi” Romanının Kültürel Öğeler Ve Yabancılık Kavramları Bağlamında Analizi. Dilbilim ve Edebiyat Biliminde Temel Kuramsal Sorunlar ve Yeni Eğilimler Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Nüzket Özen, Neriman (2015) Sağlık Bakanlığına Bağlı Bir Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarına Verilen Hizmet İçi Eğitim Programının Yetişkin Eğitimi Bünyesinde Değerlendirilmesi. In: Trakya Üniversitesi / Çanakkale 18 Mart Üniversitesi: ULEAD 2015 Annual Congress, 5. International Conference on Research in Education (ICRE) (8-10 October), Edirne: Nobel Akademik Yayıncılık, 171.

Seyhan Yücel, Mukkader / Atik, Oktay / Öğretmen, Semra (2015) Einfluss der sozialen Medien auf die Interkulturalität. In: Boycheva, Snezha / Dimitrova, Antoaneta (eds.) Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen; Jahrbuch der Fakultät Humanwissenschaften, Cilt XXVI A. Shumen: University of Shumen.

Tekin, Özlem / Bağ, Şener / Göçerler, Harun / Demir, Meryem / Alt, Özden / Kayalar, Filiz / Özen Nüzket, Neriman (2015) Yabancı Dıl Almanca Hazırlık Sınıflarında Bir Multi Media Aracı Olarak Akıllı Tahtaların Kullanımı ve Karşılaştırılması. Namık Kemal Üniversitesi, BAP Birimi, Tekirdağ, NKUBAP.00.10.AR.14.13 

Yücel Seyhan, Mukkader / Göçerler, Harun / Demir, Meryem (2015) Interkulturelles Lernen durch den Whiteboard-Einsatz als Zusatzmaterial. In: Humanitas, 5, 227-242. DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.87567