Erasmus Hakkında

 

ERASMUS+ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ HAREKETLİLİĞİ

 

Namık Kemal Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak 2013’ten bu yana Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği Erasmus+ anlaşmalarını arttırmak için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur.

Almancanın anadil olan ülkeleri tercih edilmiştir. Almanya ile 10 (on), Slovenya ile 1 (bir) ve Polonya ile 2 (iki) Erasmus+ Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği’nin sağlayacak anlaşma yapılmıştır. Bu on üç üniversite arasında Almanya’nın köklü ve başarılı üniversiteleri bulunmaktadır.

Almanya’nın kuzeyinde Schleswig-Holstein eyaletinde Kiel’deki Christian-Albrechts-Üniversitesi, aşağı Saksonya eyaletinde bulunan özerk şehir Hamburg’taki Hamburg Üniversitesi, ülkenin batısında Belçika sınırında Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki RWTH Aachen Üniversitesi, doğuda Thüringen eyaletinde Jena şehrindeki Friedrich-Schiller-Üniversitesi, Almanya'nın güney kısmında yer alan Freiburg şehrindeki Albert-Ludwigs Üniversitesi , ülkenin merkezinde Hessen eyaletinde Marburg şehrindeki Phillipps-Üniversitesi ile Giessen şehrindeki Justus-Liebig Üniversitesi, güneybatıda ise Baden Württemberg eyaletinde bulunan Tübingen şehrindeki Eberhard-Karls Üniversitesi, güneyde Bavyera eyaletinde Würzburg’taki Julius-Maximilians Üniversitesi ve Münih şehrinde yer alan Ludwig-Maximilians Üniversitesi ile Erasmus+ anlaşmalarımız bulunmaktadır.

Halen yeni anlaşmalar yapılmaktadır, bunlardan biri Slovenya’daki Ljubljana Üniversitesi diğeri ise Poznan’daki Adam Mickiewicz Üniversitesi ve Polonya'nın Rzeszow şehrinde bulunan Rzeszowski Üniversitesi ile yapılan anlaşmadır. Bu anlaşmalar doğrultusunda 2. sınıfan itibaren gerekli şartları yerine getirebilen tüm öğrencilerimiz ve bütün akademik personel ile öğretim üyelerimiz bu Erasmus+ hareketliliğinden yararlanabilecektir.

2014-2015 Öğretim Yılı içerisinde Erasmus+ öğrenim hareketliliği hakkı kazanan  Alman Dili ve Edebiyatı öğrenci sayısı 9 (dokuz) ve bunlardan toplam 5 (beş) öğrencimiz 2015-2016 öğretim yılını anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde geçireceklerdir.

Ayrıca Ljubljana Üniversitesi'nden  bir yüksek lisans öğrencisi 2015-2016 öğretim yılında bölümümüzde öğrenim görecektir.

 

Araş. Gör. Oktay ATİK

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bölüm Erasmus+ Koordinatörü

Über Erasmus

 

ERASMUS + STUDENTEN UND DOZENTEN-MOBILITÄT

 

Seit 2013 versucht das Institut für Deutsche Sprache und Literatur der Namık Kemal Universität über die Erasmus + Studenten und Dozenten-Mobilität die Zahl der Erasmusverträge zu erhöhen.

Unter unseren Partneruniversitäten befinden sich die ältesten und erfolgreichsten Universitäten Deutschlands. Als Institut für Deutsche Sprache und Literatur haben wir mit acht Partneruniversitäten aus Deutschland, eine aus Slowenien und eine aus Polen Erasmusverträge geschlossen.

Die Partnerschaften aus Deutschland:

  • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Schleswig-Holstein
  • Universität Hamburg, Hamburg
  • RWTH Aachen Universität, Nordrhein-Westfalen
  • Friedrich-Schiller-Universität Jena, Thüringen
  • Justus-Liebig-Universität Gießen, Hessen
  • Phillips-Universität Marburg, Hessen
  • Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Baden-Württemberg
  • Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Bayern
  • Albert-Ludwigs Universität- Freiburg
  • Ludwig-Maximilians Universität- München 

Es werden noch weitere neue Erasmusverträge unterschrieben und neue Partnerschaften gegründet. Zum Beispiel die Ljubljana Universität in Slowenien und Adam Mickiewicz Universität in Poznań/Polen, Rzeszowski  Universität in Rzeszow/Polen

Es besteht die Möglichkeit, dass über diese Partnerschaften insgesamt 5 Germanistik-Studierende (von 9 Beworbenen) die Erasmus+ Studentenmobilität nutzen. Auch akademische Lehrkräfte sowie die Dozentenschaft des Instituts können die Erasmus+ Dozenten-Mobilität wahrnehmen.

Im Studienjahr 2014-15 haben sich aus dem Fachbereich Deutsche Sprache und Literatur 9 Studenten für das Erasmus-Programm das Recht für die Mobilität bekommen. Davon werden insgesamt 5 Studenten-Studentinnen im Studienjahr 2015-16 sowohl das Winter- als auch das Sommersemester im Ausland verbringen.

Außerdem studiert eine Magister-Studentin aus der Ljubljana Universität  in unserer Abteilung für das Studienjahr 2015-2016.

 

Oktay ATİK, M.A.

Institut für Deutsche Sprache und Literatur

Erasmus+ Institutskoordinator