2016


Asutay, Hikmet / Atik, Oktay / Demir, Meryem / Öğretmen, Semra / Göçerler, Harun (2016) The New Reading Types Occurring As a Result of Changing Youth Cultures. In: The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE), 7/1, 28-39.

Atik, Oktay (2016) Fatih Akın Sinemasında Almanya´daki Azınlık Gençlerinin Dilsel Davranışlarına Dair Bir İnceleme, 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Edirne, 04.-07.05.2016.

Atik, Oktay / Asutay, Hikmet (2016) Fatih Akın Sineması ve "Öteki" Gençlik Üzerine Bir Değerlendirme, 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Edirne, 04.-07.05.2016.

Aydın, Yıldız (2016) Adalbert Stifter’in ”Der Hochwald” Adlı Yapıtında İzleksel Öğeler: Doğa ve Orman. In: Humanitas – Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4/7, 47-56. http://dx.doi.org/10.20304/husbd.37867

Aydın, Yıldız (2016) Adalbert Stifter’in Hochwald Adlı Yapıtında Doğa Tasvirlerinde Orman İmgesinin Yeri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Panel Dizisi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü “Alman Edebiyatında Dil, Toplum, Şiir, İmge ve Modernleşme Olgusuna Yaklaşımlar”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van [Davetli Konuşmacı], 16.03.2016.

Aydın, Yıldız (2016) Bir Yabancı Gözüyle Tekirdağ: Kelemen Mikes'in Türkiye Mektupları. In: Rodosto'dan Süleymanpaşa'ya Tekirdağ: Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Mart 2015, Namık Kemal Üniversitesi. Tekirdağ: Kitabevi, 437-448.

Aydın, Yıldız (2016) Die Literaturdebatten nach der Wende [Berlin Duvarının Yıkılışından sonra Edebi Tartışmalar]. Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Semineri, Atatürk Üniversitesi, Erzurum [Davetli Konuşmacı], 05.04.2016.

Aydın, Yıldız (2016) Doğu Alman Yazınında Göç ve Sürgün. In: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 57, 27-32.

Aydın, Yıldız (2016) Franz Grillparzer´in Gezi Günlüğünde İstanbul İmgesi. VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Konya, 12.-14.10.2016.

Aydın, Yıldız (2016) Franz Grillparzer’in Medea’sında Yabancı ve Sürgün Edilen Kadın Sorunsalı. Avusturya Edebiyatı-Türk Edebiyatı Buluşmaları, Gender Okuma Grubu, Avusturya Kütüphanesi, İstanbul [Davetli Konuşmacı], 14.04.2016.

Aydın, Yıldız (2016) Güngör Dilmen'in Kurban ve Christa Wolf'un Medea. Stimmen Yapıtlarında Çocukların Kurban Edilmesi Sorunsalı Üzerine. In: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20/4, 1493-1500.

Aydın, Yıldız (2016) Klaus Poche’nin “Atemnot“  isimli yapıtında otoriter eğitim sorunsalı. 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi “Barış Kültürü İçin Çocuk ve Gençlik Edebiyatı”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Edirne, 04.-07.05.2016.

Aydın, Yıldız (2016) Klaus Poche'nın "Atemnot" Yapıtında Göç Acısı. Turkish Migration Conference, University of Vienna, Austria, 12.-15.07.2016.

Aydın, Yıldız (2016) Reflexionen über Entfremdungserscheinungen in Christa Wolfs "Medea. Stimmen". Frankfurt am Main: Peter Lang.

Bazarkaya, Onur K. / Öğretmen, Semra (2016) System Goldach: Über Kommunikation und Schein in Gottfried Kellers Kleider machen Leute. In: Humanitas – Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4/7, 57-72. http://dx.doi.org/10.20304/husbd.14053

Çoraklı, Şahbender (2016) Getto'da Bir Çocuk: Jurek Becker'in "Jacob der Lügner" Adlı Romanı. 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Edirne, 04.-07.05.2016.

Çoraklı, Şahbender (2016) Türkiye Sınırları Dışında Türkiye Kökenli Yazarlar Tarafından Almanya'da Oluşturulan Edebiyatın Adlandırılması. Turkish Migration Conference, University of Vienna, Austria, 12.-15.07.2016. 

Çoraklı, Şahbender / Göçerler, Harun / Kurt, H. / Topaloğlu, Yusuf / Demirkır, F. İ. / Karagöz, C. / Atik, Oktay (2016) Yabancı Dil Almanca Hazırlık Sınıflarında Akıllı Tahtaların Öğrenci Motivasyonu, Öğrenme Stilleri ve Medya Kullanım Becerilerine Olası Etkileri. Namık Kemal Üniversitesi BAP Birimi, Tekirdağ. NKUBAP.00.01.AY.16.070 

Göçerler, Harun (2016) “Alis vs. Aliens“ Adlı Eserde Anadolu Özlemi. In: Humanitas – Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4/7, [Yayın Değerlendirme], 529-531. http://dx.doi.org/10.20304/husbd.75946

Göçerler, Harun / Asutay, Hikmet (2016) Yazınsal Bir Ürün Olarak Sesli Kitapların Okuma Derslerindeki Etkililiği Ve Kullanılabilirliği. In: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18/2, 151-167.

Göçerler, Harun / Çoraklı, Şahbender (2016) Yabancı Dil Öğrencilerinin Motivasyonu, Öğrenme Stilleri ve Medya Kullanım Becerileri Üzerine Akıllı Tahtaların Etkileri. Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı [Sözlü Bildiri].

Keser, Melda (2016) Interkulturelle Begegnungen in YokoTawadas ‘Talisman’. Grenzenlosigkeit. Transkulturalität und kreative Schreibweisen in der deutschsprachigen Literatur. Internationale Tagung des Germanistischen Instituts der Universität Pécs, 20.-23.04.2016.

Keser, Melda (2016) Kültürler Arasılık'tan Transkültür'e. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 13.-15.10.2016.

Nüzket Özen, Neriman (2016) "Öteki"nin Temsili Alev Saçlı Çocuk: "Normal Çocuk" Kavramının Yeniden Kodlanması. 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Edirne, 04.-07.05.2016.

Nüzket Özen, Neriman (2016) Çeviribilimin Paradigmaları II. In: Öncü, Mehmet T. (ed.) Toplumsal Bir Olgu Olarak Çeviri: Çeviribilimde Sosyolojik Yaklaşımlar [kitap bölümü çevirisi]. İstanbul: Hiperlink, 159-170.

Seyhan Yücel, Mukkader / Göçerler, Harun (2016) Almanca Öğretmenlik Alanbilgisi Sınavı ve Almanca Bölümleri. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi [Tam Metin Bildiri], Muğla, 29.09.-02.10.2016.

Tekin, Özlem (2016) Das ‚Unheimliche’ bei Sigmund Freud als Synthese aus Literatur- und Psychoanalyse. In: Humanitas – Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4/7, 439-456. http://dx.doi.org/10.20304/husbd.21975

Tekin, Özlem / Göçerler, Harun (2016) Akıllı Tahtaların Almanca Hazırlık Sınıflarında Kelime Öğrenimine Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma Örneği. In: International Journal of Human Sciences, 13/1, 2040-2067. Doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3761

Tekin, Özlem / Göçerler, Harun (2016) Akıllı Tahtaların Almanca Kelime Öğrenimine Katkısı – Deneysel Bir Çalışma Örneği. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi [Özet Bildiri], Muğla, 29.09.-02.10.2016.