2017


Aydın, Yıldız (2017) Bir İhanetin Yazınsal Muhakemesi: Hans Joachim Schädlich’in Yapıtı “Die Sache mit B” Üzerine, 5. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu (BAKEA 2017), Cumhuriyet Üniversitesi Sivas, 04.-06.10.2017.

Aydın, Yıldız (2017) Klaus Poche'nın "Atemnot" ve Reiner Kunze'nin "Friedenskinder" Yapıtlarında Otoriter Eğitim Eleştirisine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım. In: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Dergisi, 19, S. 1-14. DOI: 10.9775/ kausbed. 2017.001

Aydın, Yıldız (2017) Zur Rezeption der türkischen Literatur in der DDR.- Beziehungskrisen: Deutsch-türkische Verhâltnisse in Literatur und Film. Internationale/ Kooperative Tagung im Rahmen der Germanistischen Institutspartnerschaft: Universitât Paderborn - Ege Universitât, Universitât Hamburg - Universitât Istanbul, Izmir, 14.-16.11.2017.

Aydın, Yıldız / Agvan, Özlem  (2017) Ebedi Göçer Medea, The Migration Conference (TMC 2017) Harokopio University Athen, 23.-26.08.2017.

Aydın, Yıldız / Bacaksız, Hayriye / Sevindik, Seher (2017) Doğu Alman Yazınında Cumhuriyet Kaçağı İzleği Üzerine: Jurek Becker, Reiner Kunze, Stefan Heym, The Migration Conference (TMC 2017) Harokopio University Athen, 23.-26.08.2017.

Bazarkaya, Onur K. (2017) Geister der Aufklärung: Christoph Martin Wieland und der Gespensterdiskurs. In: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 573-585.

Bazarkaya, Onur K. (2017) Scharlatane in Abdera: Über Wissen und Gelehrtentum in Christoph Martin Wielands “Geschichte der Abderiten”, In: Diyalog, 1, 1-16.

Bazarkaya, Onur Kemal (2017) Hochstapler und Herrenmenschen: Walter Serners Nietzsche-Rezeption in letzte  Lockerung. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(20), 309-326. DOI:10.9775/kausbed.2017.020

Bazarkaya, Onur Kemal / Öztürk, Burcu (2017) Auflösung des Medialen: Thomas Manns Joseph und Seine Brüder und Richard Wagners Ring des Nibelungen. Humanitas, 5(10), 61-76.

Göçerler, Harun (2017) Teilnahme am Workshop „Deutsch lernen mit dem kostenlosen Übungsangebot des Goethe- Instituts“ , Deutschlehrertagung an der Trakya Universität Edirne, 21.10.2017.

Göçerler, Harun / Çoraklı, Şahbender (2017) Yabancı Dil Öğrencilerinin Motivasyonu, Öğrenme Stilleri ve Medya Kullanım Becerileri Üzerine Akıllı Tahtaların Etkileri. Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi (Bildiri Kitabında Yayınlanmış Tam Metin Bildiri). Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.

Göçerler, Harun / Atik, Oktay / Demir, Meryem (2017) Die Förderung der Lesegewohnheiten mittels neuer Medien im Deutschunterricht für das Leseverstehen. In: Balkan Educational Studies, S. 264-280 [Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları].

Nüzket Özen, Neriman (2017) Linguistische Diskursanalyse und Gender Studies: Berührungspunkte beider Ansätze im Rahmen literarischer Geschlechterkonstruktionen. In: International Journal of Human Sciences, 14, S. 1621-1631.

Nüzket Özen, Neriman (2017) Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Kültürel ve Toplumsal Bellekte Bıraktıkları İzler ya da Kültürel ve Toplumsal Bellekten İzleri Silinen Kadınlar, 5. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu (BAKEA), Cumhuriyet Üniversitesi Sivas, 04.-06.10.2017.

Tuğlu, Yıldırım / Göçerler, Harun (2017) Auswirkungen digitaler Applikationen auf die Hörverstehensfertigkeit der Deutschlernenden. In: Balkan Educational Studies, S. 315-330 [Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları].