2019

ÖZTÜRK B., ÇORAKLİ Ş. (2019). Habib Bektaş’ın “Gölge Kokusu” Adlı Romanında İkifarklı Ülke Yansımaları, ZfWT.

ÇORAKLİ Ş., GÖKER N. (2019). Dil ve Edebiyat Araştırmaları I, Bölüm 5: 2000-2018 Yılları Arası Türkiye’de Alman Diline Yönelik ‘Göç Edebiyatı’ Alanında yazılmış Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir içerik Analizi, Bilimsel Kitap, Akademisyen Yayınevi, Ankara 2019.

ÇORAKLİ Ş., Atmaca S. (2019). Christa Wolf’un Der Geteilte Himmel Adlı Eserinde Doğu-Batı İmgesi, 3. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Belgrad.

ÇORAKLİ Ş., Atmaca S. (2019). ETA Hoffmann’ın “Der Sandmann” Eserinde Karakterlere Göre İyi Ve Kötü Ayrımı. 3. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

ÇORAKLİ Ş. (2019.)  Araf’taki Edebiyat- Türk Alman Edebiyatı, Bilimsel Kitap, Kriter Yayınevi, İstanbul.

GÖÇERLER H., ÇORAKLİ Ş. (2019) Yabancı Dil Derslerinde Motivasyon, Öğrenme Stilleri ve Medya Kullanımı Konularında Akıllı Tahtaların Yeri, RS - Research Studies Anatolia Journal, vol. 2, pp. 72-82.

GÖÇERLER H.(2019) Ortaöğretim Bilgisayar Derslerinin Almanca Ders İçeriklerini Destekleyici Rolleri Üzerine Öneriler. Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi, vol. 1, pp. 1-14.

GÖÇERLER H. (2019) Türkische Beiträge zur DDR-Literatur I, Bölüm: Klaus Schlesingers Berliner Traum: Die Berliner Mauer unter besonderer Berücksichtigung der Träume. Logos Verlag Berlin, Editör: Yıldız Aydın.

GÖÇERLER H. (2019) Ortaöğretimde Yabancı Dil Olarak Almanca Derslerinin Teknoloji Odaklı Eğitim Dersleri ile Ortak Çalışma İmkanları. 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (27.06.2019-30.06.2019).

BAZARKAYA, O. K. (2019). Der gelehrte Scharlatan. Studien zur Poetik einer wissensgeschichtlichen Figur. Würzburg: Königshausen & Neumann.

BAZARKAYA, O. K. (2019). Mehmet II. als ”kunstliebender Mann” und ”Barbar”: Das Sultansbild in Stefan Zweigs Eroberung von Byzanz. Ercan, Cemile Akyıldız; Balcı, Yasemin; Öztürk, Ali Osman (Ed.), Ex Oriente Lux: West-östlicher Kulturtransfer. Berlin: Logos.

BAZARKAYA, O. K. (2019). Stefan Zweig’ın “Değişim Rüzgârı” adlı Yapıtında İyi Oluş: Psikolojik bir Yaklaşım. III. Uluslararası Farkındalık Konferansı, 37-45.

NÜZKET ÖZEN, N. (2019) Die patriarchalische Rollenverteilung in Birgit Vanderbekes Erzählung Das Muschelessen. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 15. 480-493.